ANMÄLNINGSVILLKOR
Alla kurser och cirklar har en anmälningsavgift. Så snart du har betalat in den är du anmäld och har en plats på kursen. Denna är INTE återbetalningsbar om du avbokar dig från kursen utan läkarintyg. Resterande avgift skall vara betald två veckor innan start om ingen annan överenskommelse finns. Om InreKraft däremot måste ställa in kursen, betalas alla pengar tillbaka.